מלגות "רקיע" ו"משכילה"

תוכניות המעניקות להורים עצמאיים וצעירים ללא עורף משפחתי תמיכה מקיפה במהלך הלימודים לתואר אקדמי ומאפשרים להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים בדרך להשכלה גבוהה.

מלגות "רקיע" ו"משכילה"

מלגות משכילה

תוכניות המלגות "רקיע" ו"משכילה" פועלות ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות היחידה ללימודי חוץ, ומטרתן לקדם נגישות להשכלה גבוהה כמפתח למוביליות חברתית, וזאת באמצעות מסלולי מלגות ללימודי תואר ראשון.

התוכניות מתמקדות בקבוצות אוכלוסייה כדוגמת הורים עצמאיים וצעירים בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי, שכדי להגיע ללימודים אקדמיים הם נדרשים להתגבר על חסמים כלכליים, לימודיים וחברתיים הנראים בלתי עבירים.

בתוכניות אלו מיושמת גישה ייחודית לליווי אישי, לתמיכה לימודית, רגשית ואף חומרית לפי הצורך, וכן לתוכנית העשרה פרטנית וקבוצתית מגוונת. הודות לכך, אחוז הנשירה של מלגאי ומלגאיות התוכניות, נמוך משמעותית מזה של סטודנטים אחרים מרקע דומה והם מסיימים את הלימודים בהצלחה בשיעור גבוה יותר. 

 

לפרטים נוספים>>  050-3189739| [email protected]     

 

הורים עצמאיים, במיוחד בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית, מתקשים לעיתים קרובות למצוא עבודה מתגמלת ויציבה עקב השכלה נמוכה, היעדר מקצוע, חוסר ניסיון תעסוקתי ועוד. כך, משפחה חד-הורית נמצאת בסיכון גבוה לחיות בעוני ותתקשה יותר להחלץ ממנו. תכנית "משכילה" מופעלת ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות היחידה ללימודי חוץ ובשיתוף עם המוסדות האקדמיים מאפשרת להורים עצמאיים לשפר את מצבם באמצעות השכלה גבוהה, תוך דגש על קידום מקצועי ותעסוקתי והעלאת רמת השכר של המשתתפים. זאת, בנוסף לחיזוק מעמדם החברתי ולהשראה שהם נותנים לילדיהם ולסביבתם הקרובה.
מלגות רקיע
כ-200,000 צעירים בישראל בגיל 18-26 חיים במצבי סיכון, מצוקה ועוני ומתמודדים עם קשיים רבים ומגוונים מבחינת הרקע המשפחתי והחוסן הכלכלי, החברתי והרגשי שלהם. תכנית מלגות רקיע מסייעת לצעירים אלה לפרוץ את המחסומים העומדים מולם, לצמצם פערים ולהגיע לתעסוקה מיטבית באמצעות ליווי מותאם אישית בדרך לרכישת השכלה גבוהה. התוכנית מופעלת ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תוכנית יתד – התוכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, מפעל הפיס והמוסדות האקדמיים באמצעות היחידה ללימודי חוץ.
שותפים: משרד הרווחה והביטחון החברתי | מפעל הפיס | מוסדות אקדמיים
Call Now Button