בקשה לאישור על סיום לימודים

אבקש להמציא לי אישור כי סיימתי את הלימודים והנני זכאי/ת לקבל תעודת גמר
שים לב! פרטיך האישיים (שם פרטי, משפחה ומס' ת"ז) יופיעו בתעודה כפי שהם מופיעים במאגר הנתונים של משרד הפנים. במקרה של שינויים או שיבושים יש לפנות ללא דיחוי למזכירות היחידה ללימודי חוץ על מנת לעדכן את הפרטים האישיים. סטודנט זכור- השיבושים על אחריותך!
טופס זה יוגש למזכירות היחידה ללימודי חוץ לאחר אישור מדור שכ"ל.
We Are Here For You

We care about your experience. Fill in your details and we'll contact you shortly.

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.

Call Now Button