logos-חדש-תיקון

איך מתקבלים לתוכנית?

number-one

מגישים מועמדות באמצעות האתר. לעומדים בתנאים יתואמו בחינת קבלה וראיון אישי

number-2

עוברים בחינת קבלה ונכנסים להכשרת Full Stack - במסגרת תוכנית השוברים של היחידה ללימודי חוץ

number-3

פגישות עם יועצי קריירה מומחים מהתחום להתאמה מקסימלית למעסקיים

טופס הגשת בקשה להצטרפות לתוכנית

לעוברים את הסינון הראשוני, תשלח גישה למבחן קבלה לתוכנית. המבחן הינו ממוחשב ונערך בשפה האנגלית.

Call Now Button