הכנה למבחני טפסנות סוג 3 וסוג 5

הכשרה זו, מכשירה את הסטודנטים לעיסוק מקצועי בתחום הבניין והטפסנות בפרט, ולקבל תעודת מקצוע מטעם משרד הכלכלה לטובת הכרה מקצועית ולימודי המשך בתחום.

במהלך ההכשרה יוכשרו הסטודנטים למקצוע הטפסנות באמצעות רכישת כלל הכלים והידע בהתקנות וביצוע של תבניות זמניות ליציקות.
אנשי מקצוע בתחום זה נהנים מביקוש רב ומקריירה מבטיחה, הן כשכירים והן כעצמאיים, הקורס מבטיח רמה מקצועית גבוהה בקמפוס אקדמי מפואר ועם מרצים וותיקים אשר מכירים את התחום על בוריו.

מטרת הקורס :
הכנת התלמידים למבחני סיווג מקצועי סוג 03 של התמ"ת. גם כתנאי קבלה לקורסי המשך כגון מנהלי עבודה בבניין.

תנאי קבלה- חובה להציג מסמכי מקור, הן בהרשמה לקורס והן בהרשמה לבחינה
1. גיל 18 ומעלה
2. לפחות שנתיים ניסיון בעבודה מעשית בתחום הטפסנות אצל קבלן רשום או ניסיון של שנה ותעודת טפסנות סוג 2.
3. בעלי 10 שנות לימוד- אישור השכלה מקורי

בנוסף יש להביא בעת ההרשמה:
1. תמונת פספורט עדכנית
2. צילומים של תעודות רישום של הקבלן המעסיק בפנקס הקבלנים המעידות כי המעסיק רשום כחוק בענף ראשי 100/ 133/135/193. על מסמכים אלו יש להטביע חותמת "נאמן למקור", חתימה וחותמת של המעסיק.
3. יש לצרף אישור וותק של המועמד מהמעסיק – על נייר רשמי של החברה- ראה נספח 1, בחתימת גורם ממונה ישיר או מנהל משאבי אנוש.
4. מסמכי רישום של המעסיק מרשם הקבלנים עבור כל שנת וותק עליה הוצהר
5. מסמך מקורי- "אישור תקופות ביטוח ומעסיקים" מהמוסד לביטוח לאומי בדבר הוותק שצבר המועמד אצל המעסיקים החתומים על אישורי הוותק. על המסמך צריך להיות חתום בחותמת וחתימה של המוסד לביטוח לאומי.

משך הלימודים:
הלימודים נפרשים על 40 שעות, ואורכים כחודשיים – במתכונת ערב.

תכנית הלימודים:
o התקנת סוגי תבניות לחלקי מבנה
o התקנת פיגומים
o סימון המקום לחלקי תבניות רגילות
o חשבון מקצועי וחישוב כמויות
o קריאת תכניות
o תורת המקצוע:
o טפסנות
o ברזלנות
o נושאים משולבים
o מדידות תיאודוליט
o עמידות מבנים ברעידות אדמה
o חבורות עובדים בבניין
o בטיחות
o עבודה בגובה
o בונה פיגומים
o מבחן מסכם

תעודות גמר ומבחנים:
* לעוברים בהצלחה את הבחינה העיונית תוענק תעודה מקצועית בטפסנות מטעם משרד התמ"ת והיחידה ללימודי חוץ במכללה האזורית אשקלון.

אגרות בחינה: שתי אגרות ע"ס 143 ₪ כל אחת, לבחינה עיונית ומעשית.

*פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים אשר הציגו אישורים כנדרש
*ההרשמה לבחינות וקיומן ייעשו באופן עצמאי ע"י הסטודנטים מול משרד התמ"ת.
*אין אפשרות לעבור בחינה מעשית לפני ציון עובר בבחינה העיונית

Call Now Button